Friday, January 20, 2006

Cyfieithu o'r Ffrangeg i'r Gymraeg

Le problème de l’obésité est là, bien là. Les statistiques parlent et mettent en évidence trois phénomènes nouveaux.

D’abord, l’épidémie progresse plus vite depuis ces dix dernières années. Il y a aujourd’hui 300 millions d’obèses dans le monde alors qu’ils étaient seulement 200 millions en 1995. En France, sur 15 millions de personnes en surpoids on compte maintenant 5,4 millions d’obèses- contre 3,8 millions il y dix ans. Dans le même temps, le Français moyen a pris 2,6 centimètres de tour de taille.

Deuxièmement et contrairement aux idées reçues, l’obésité ne touche pas que les pays riches mais aussi les pays du tiers monde. Ce paradoxe ne s’explique pas par des différences de revenus mais par la modification des habitudes alimentaires.

Troisièmement, l’obésité touche des tranches d’âge jusqu’ici épargnées: les personnes âgées et surtout les enfants, qui deviennent ronds, grassouillets et gros, de plus en plus tôt.

C’est en fait le développement rapide et brutal de l’obésité infantile qui a déclenché l’alerte mondiale. Il est maintenant reconnu que près de deux tiers des enfants obèses le resteront à l’âge adulte et que leur espérance de vie sera réduite de treize ans. Comment continuer à ignorer le fait qu’il s’agit désormais de notre avenir à tous?

Cyfieithu o'r Almaeneg i'r Gymraeg

Metropole im Grünen

Mit 63 Prozent Wald- und Grünfläche ist Dresden eine der grünsten Städte Europas. Zum Beispiel gibt es im Dresdner Stadtgebiet 4 Naturschutzgebiete .
Im Norden der Stadt breitet sich die Dresdner Heide aus – ein großes geschlossenes Waldgebiet. Im Zentrum liegt die ausgedehnte Parkanlage des Großen Gartens. Entlang der Elbe umsäumen im Stadtgebiet breite Wiesen, Weinhänge und Parks den Fluss.
Weidende Schafherden neben belebten Brücken, Picknick im Grünen mit Blick auf Schloss und Kathedrale, historische Dampfschiffe mit Dixieland-Musik, Schlösser und Villen mit
weitem Blick über die Stadt, Biergärten inmitten Wiesen – die geschützte Flusslandschaft bietet Raum für Natur und vielfältige Nutzung.
N.B.
Vielfältige Nutzung – all sorts of different uses
Ausgedehnt – extensive

Cyfieithu o'r Sbaeneg i'r Gymraeg

Era costumbre de la familia de mi madre reunirse durante el verano en casa de mi abuela. Era un piso no muy grande en el que nos instalábamos dos familias. Además de los residentes habituales de la casa: mi abuela, su hijo soltero, la cocinera y la doncella. Nosotros ocupábamos hasta el último rincón de la casa. No recuerdo que mi abuela se enfadase jamás y, sin embargo, era muy seria. La veo peinándose frente al espejo, el cabello gris sobre los hombros, antes de hacerse su complicado moño y de colocarse alrededor de la garganta el pañuelo blanco y negro. Siempre vestida de negro, siempre derecha, siempre impecable. Ninguna joya, nada de pintura sobre su rostro. Paseábamos cogidos de su mano y a veces nos compraba pasteles, pero no le gustaban los caprichos. Ella no era caprichosa. Le bastaban sus trajes negros, su pañuelo, su cabello bien cepillado y bien peinado. No era rica, no nos dejó nada. Pero en su armario había muchas cosas y algunas veces nos las enseñaba. Cosas sin valor, recuerdos. La abuela pasaba parte del invierno con nosotros, por lo que estábamos acostumbrados a ella, pero todavía me sorprende que ella se mostrase tan acostumbrada a nosotros.

(Wedi’i addasu o Una enfermedad moral gan S. Puértolas)

Cyfieithu o'r Eidaleg i'r Gymraeg

Di buon’ora dunque ero alla stazione, la stazione di Caldiera, che è un piccolo paese tra Verona e Vicenza, e stavo veramente per cominciare il giro del mondo. L’autunno era già vecchio e anche l’aria era freddolosa e molto spiacevole. Entrai nella sala d’aspetto e l’osservai con molta cura. Vidi una tavola, una panca, una sedia e una stufa: la sedia era vicino alla stufa, la panca dall’altra parte. Posai la valigia sulla tavola e senz’altro andai a sedere sulla sedia, cioè accanto alla stufa; ma la stufa era spenta già da parecchie ore. Avevo sonno, ma lo vinsi: il pensiero di fare il giro del mondo m’ispirava rispetto. Mi proponevo di ottenerne gran profitto di avventure e osservazioni. Così ricominciai a guardare intorno con molta attenzione e speciale curiosità.

Cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg

Once there was a miller who was poor, but who had a beautiful daughter. Now it happened that he had to go and speak to the king, and in order to make himself appear important he said to him, ‘I have a daughter who can spin straw into gold.’ The king said to the miller, ‘That is an art which pleases me well. If your daughter is as clever as you say, bring her tomorrow to my palace, and I will put her to the test.’

And when the girl was brought to him he took her into a room which was quite full of straw, gave her a spinning-wheel and a reel, and said, ‘Now set to work, and if by tomorrow morning early you have not spun this straw into gold during the night, you must die.’ Thereupon he himself locked up the room, and left her in it alone. So there sat the poor miller’s daughter, and for the life of her could not tell what to do. She had no idea how straw could be spun into gold, and she grew more and more frightened, until at last she began to weep.

But all at once the door opened, and in came a little man, and said, ‘Good evening, mistress Miller. Why are you crying so?’ ‘Alas,’ answered the girl, ‘I have to spin straw into gold, and I do not know how to do it.’ ‘What will you give me,’ said the manikin, ‘if I do it for you?’ ‘My necklace,’ said the girl. The little man took the necklace, seated himself in front of the wheel, and whirr, whirr, whirr, three turns, and the reel was full, then he put another on, and whirr, whirr, whirr, three times round, and the second was full too...And so it went on until the morning, when all the straw was spun, and all the reels were full of gold.

Monday, January 16, 2006

cyfieithu

Helo! Ymddiheuriadau bod y testunau cyfieithu dal ddim lan. Dal i aros am un o'r ieithoedd oddi wrth yr adran ieithoedd modern, felly fel ei bod yn deg i bawb, y munud gai'r cyfieithiad hwnnw, bydd y cyfan yn mynd ar y blog. Credu bo hynny'n haws na anfon nhw at bawb. Croesi bysedd y byddan nhw lan fory/ddydd iau! Fyddan nhw ddim yn rhy hir/anodd 'leni felly gobeithio na fyddant yn cymryd gormod o amser i'w cyfieithu. Yn y cyfamser, gobeithio bo'r gwaith cartref arall yn mynd yn iawn! Diolch.

Thursday, January 12, 2006

Y gig

Y gig ar y 4ydd o Fawrth yn Neuadd yr Undeb, Prifysgol Caerdydd :

Frizbee, Dan Lloyd a Mr Pinc, Radio Lux, Pwsi Meri Mew, Rasputin

Bydd y tocynnau ar werth yn fuan!

Dyddiad cau gwaith cartref

Helo, oherwydd y problemau gyda'r blog, mae'r dyddiad cau gwaith cartref wedi'i wthio ymlaen i'r 13eg o Chwefror ond os oes unrhyw waith yn barod gennych cyn hynny, anfonwch e'n syth i Adran Gymraeg Prifysgol Caerdydd. Cofiwch ddweud ar yr amlen mai gohebiaeth gwaith cartref yw e. Diolch yn fawr. Pob Lwc!

Wednesday, January 11, 2006

Cystadlaethau Gwaith Cartref

Cystadlaethau Gwaith Cartref:

1. - Barddoniaeth
1.0: Y gadair - "Goleuni"

1.1: Englyn - "Dagrau"
1.2: Englyn digri - "Cynulliad"

1.3: Telyneg ar fydr ac odl - "Traeth"
1.4: Cerdd Vers Libre - "Llanw a thrai"

1.5: Limrig - "Tra'n cerdded ar hyd strydoedd Caerdydd..."
1.6: Cerdd ddychan - "Addysg"
1.7: Englyn coch - Am unrhyw sefyllfa doniol rhwng merch a bachgen.


2. - Rhyddiaith

2.1: Y goron - "Perthyn"

2.2: Stori fer - "Y groesffordd"
2.3: Portread o unrhyw gymeriad ar S4C
2.4: Ymson - "Cyfle arall"

2.5: Brawddeg - D I N A S C A E R D Y DD

3. - Dysgwyr

3.1: Medal y dysgwyr - "Gobaith"

3.2: Portread o ffrind
3.3: Cerdd(gaeth neu rydd) "Yfory"


4. - Celf

4.1 Y Fedal Gelf
Rhoddir y Fedal Gelf i’r darn gorau o blith cystadlaethau’r adran gelf (darlun,
stribed cartwn neu brint/cyfres o brintiau ffotograffiaeth) ar y testun ‘Herio’r
drefn’, ‘Cefn Gwlad’ neu ‘Paradwys’5. - Drama

5.1: Y Fedal Ddrama
Drama lwyfan neu deledu na chymer fwy na hanner awr i'w pherfformio.

5.2: Sgets ysgafn (na chymer fwy na deng munud i’w pherfformio)

5.3: Sgriptio:
Addasu darn o nofel/stori fer ar gyfer y sgrin. Rhaid cynnwys y darn o
lenyddiaeth gyda’r sgript, a ni ddylai’r gwaith gymryd mwy nag ugain munud
i’w berfformio.


6. - Cyfieithu

6.1: O’r Saesneg i’r Gymraeg*

6.2: O’r Ffrangeg i’r Gymraeg*

6.3: O’r Almaeneg i’r Gymraeg*

6.4: O’r Sbaeneg i’r Gymraeg*

6.5: O’r Eidaleg i’r Gymraeg*

* Mae darnau parod ar gyfer y gystadleuaeth hon: cysylltwch a’r trefnydd.


7. - Cerddoriaeth

7.1: Tlws y Cerddor
Cyfansoddiad ar gyfer unrhyw gyfuniad o leisiau a/neu offerynnau.

Cystadlaethau Llwyfan

CYSTADLAETHAU LLWYFAN:
Dyma restr o gystadlaethau llwyfan yr Eisteddfod. Bydd yr Eisteddfod yn dechrau am 12:00 or gloch. Cynhelir Eisteddfod Ryng-Golegol 2006 yng Nghanolfan Hamdden y Clwb Chwaraeon a Chymdeithasu sydd ar gampws y Mynydd Bychan (Heath Park), ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Fawrth 2006.

1.01: Unawd Piano: Hunanddewisiad.

1.02: Unawd Offerynnol (hynny yw, telyn, pres, chwythbren, llinynnol, ayyb): Hunanddewisiad. Caniateir defnyddio cyfeiliant megis piano neu drac cyfeilio ar CD.

1.03: Y Rhuban Glas Offerynnol: I'r gorau yn y ddwy gystadleuaeth uchod.
1.04: Unawd Alaw Werin: Hunanddewisiad.
1.05: Grŵp Alaw Werin: Hunanddewisiad.

1.06: Llefaru Unigol: Hunanddewisiad.
1.07: Grŵp Llefaru: Hunanddewisiad.

1.08: Unawd Cerdd Dant: Hunanddewisiad.
1.09: Deuawd Cerdd Dant: Hunanddewisiad.
1.10: Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant: Hunanddewisiad.

1.11: Unawd Bechgyn: Hunanddewisiad.
1.12: Unawd Merched: Hunanddewisiad.
1.13: Unawd Sioe Gerdd/Ffilm: Hunanddewisiad.
1.14: Y Rhuban Glas Lleisiol: I'r gorau o'r tair cystadleuaeth uchod.

1.15: Stepio i ddau/ddwy neu fwy: Hunanddewisiad.
1.16: Grŵp Dawnsio Gwerin: Hunanddewisiad.
1.17: Grŵp Dawnsio Disgo/Dawnsio Creadigol: Hunanddewisiad.

1.18: Deuawd: Hunanddewisiad.
1.19: Ensemble Lleisiol/Offerynnol: Hunanddewisiad.
1.20: Ensemble Sioe Gerdd: Detholiad o hyd at ddeng munud o unrhyw sioe gerdd gan ddau/ddwy neu fwy o bobl. Gellir dewis sioe gerdd Gymraeg wreiddiol neu gyfieithiad o sioe gerdd.

Mae'r tair cystadleuaeth nesaf yn rhai nad oes angen paratoi ar eu cyfer. Bydd cyfarwyddiadau llawn yn cael eu darparu ar y diwrnod.
1.21: Darllen darn heb ei atalnodi.
1.22: Deialog ar y pryd.
1.23: Cystadleuaeth stori a sain. (I ddau - un i ddarllen, un i wneud y synau!)

1.24: Deuawd doniol: (Canu cân adnabyddus ond cyfansoddi geiriau gwreiddiol ar ei chyfer - fel yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc. Gall y gân fod yn un Saesneg neu Gymraeg, ond rhaid i'r geiriau gwreiddiol fod yn Gymraeg. Rhwydd hynt i'r cystadleuwyr wneud unrhywbeth y mynnan nhw i ychwanegu at y doniolwch - defnyddiwch eich dychymyg!)
1.25: Sgets: Hyd at ddeng munud o hyd.

1.26: Meimio i gerddoriaeth: Unrhyw gân Gymraeg.
1.27: Cystadleuaeth ymryson "Bing-Bong": Un cynrychiolydd o bob coleg - mae pawb yn cymryd eu tro i gyfansoddi penillion ar y pryd. Yr enillydd yw'r un sy'n gallu dal i fynd pan mae pawb arall wedi methu meddwl am bennill arall.

1.28: Côr Merched (SSA): "Dyro Wên i Mi".
1.29: Côr Bechgyn (TTB): "Ceidwad y Goleudy".
1.30: Côr Cymysg (SATB): "Gobaith yn y Tir"

Gellir cael copiau o'r tri darn uchod trwy gysylltu a'r trefnwyr.

Amodau Cystadlu

AMODAU CYSTADLU (Cystadlaethau llwyfan a gwaith cartref)
1) Bydd yr Eisteddfod yn agored i bob myfyriwr Cymraeg, boed hynny mewn coleg yng Nghymru neu'r tu allan, ac i unrhyw fyfyriwr sy'n astudio yng Nghymru.

2) Rhaid i'r holl gyfansoddiadau gwaith cartref fod ym meddiant y trefnydd erbyn 6/2/06. Ni dderbynnir UNRHYW waith ar ôl y dyddiad cau.

3) Rhaid i'r holl waith cartref fod o dan ffugenw, gydag enw ac enw coleg yr ymgeisydd wedi ei selio mewn amlen, a'r ffugenw a rhif y gystadleuaeth y tu allan i'r amlen.

4) Cyfyngir nifer yr ymgeiswyr yn y cystadlaethau llwyfan i dri o bob coleg.

5) Dylai bras-amcan o nifer yr ymgeiswyr sy'n bwriadu cystadlu ymhob cystadleuaeth lwyfan fod yn nwylo'r trefnydd erbyn 20/2/06.

6) Ni wobrwyir oni fydd teilyngdod.

7) Cyflwynir Tarian yr Eisteddfod i'r coleg sy'n ennill y mwyaf o farciau ar ddiwedd yr Eisteddfod.

8) Rhoddir tystysgrifau i'r buddugwyr ym mhob cystadleuaeth.

9) Cynhelir rhagbrofion lle bo'r angen.

10) Oni bydd cystadleuwyr yn bresennol, boed mewn rhagbrawf neu ar y llwyfan ar yr amser penodedig, fe'u bwrir allan o'r gystadleuaeth. Bydd yr eisteddfod yn dilyn trefn debyg i'r drefn a roddir yn y rhestr cystadlaethau llwyfan (uchod).

11) Cedwir pob hawl i ddethol unrhyw gyfansoddiad Gwaith Cartref i'w gyhoeddi yn Yr Awen gan bwyllgor yr Eisteddfod.

12) Rhaid i bob cyfansoddiad fod yn wreiddiol.

13) Rhaid rhoi gwybod ymlaen llaw am unrhyw eiddo e.e. gitars, amps, telynau ayyb bythefnos ymlaen llaw er mwyn trefnu ystafelloedd ar eu cyfer. Ni all trefnyddion yr Eisteddfod dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros ddiogelwch eiddo yn yr Eisteddfod.

14) Y Gymraeg fydd unig iaith llwyfan yr Eisteddfod Ryng-Golegol. Ni cheir UNRHYW eithriad i'r rheol hon.

15) Bydd penderfyniad y pwyllgor yn derfynol ym mhob achos.

Croeso

Helo, a chroeso i Flog yr Eisteddfod Ryng-Golegol, sy'n cael ei chynnal yng Nghaerdydd ym mis Mawrth 2006. Mi fydd y blog yma yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol am y Steddfod yma, gan gynnwys y rhestr testunau, dyddiadau, manylion cysylltu ac ati; y gobaith ydi creu system lle mae hi'n hawdd i unrhywun gael unrhyw wybodaeth mae nhw eisiau am yr Eisteddfod.

Mae Eisteddfod Ryng-Golegol 2006 yn cael ei threfnu gan bwyllgor o Gymdeithas Gymraeg Prifysgol Caerdydd - Ellen Angharad, Geraint Brython Edwards, Elis Meredydd Gomer, Owain Jones, Lois Dafydd, Ceren Roberts, Jason Morgan, Lowri Davies, Lowri Llewelyn a Gwion Jones. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mi allwch chi gysylltu a'r cydlynwyr drwy ebostio neu ffonio:
Ellen Angharad (Swyddog Materion Cymreig/Prif Drefnydd)
ebost: ellenangharad@yahoo.co.uk, ffôn: 07815 428 960.
Geraint Brython
ebost: geraint_brython_edwards@hotmail.com, ffôn: 07900 500 066.
Elis Meredydd
ebost: elis_gomer@yahoo.co.uk, ffôn: 07966 542 983.

Fi (Elis) sy'n edrych ar ôl y blog, felly os oes gennoch chi unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynglyn a hynny, cysylltwch efo fi.

Hwyl
Elis