Wednesday, January 11, 2006

Croeso

Helo, a chroeso i Flog yr Eisteddfod Ryng-Golegol, sy'n cael ei chynnal yng Nghaerdydd ym mis Mawrth 2006. Mi fydd y blog yma yn cynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol am y Steddfod yma, gan gynnwys y rhestr testunau, dyddiadau, manylion cysylltu ac ati; y gobaith ydi creu system lle mae hi'n hawdd i unrhywun gael unrhyw wybodaeth mae nhw eisiau am yr Eisteddfod.

Mae Eisteddfod Ryng-Golegol 2006 yn cael ei threfnu gan bwyllgor o Gymdeithas Gymraeg Prifysgol Caerdydd - Ellen Angharad, Geraint Brython Edwards, Elis Meredydd Gomer, Owain Jones, Lois Dafydd, Ceren Roberts, Jason Morgan, Lowri Davies, Lowri Llewelyn a Gwion Jones. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mi allwch chi gysylltu a'r cydlynwyr drwy ebostio neu ffonio:
Ellen Angharad (Swyddog Materion Cymreig/Prif Drefnydd)
ebost: ellenangharad@yahoo.co.uk, ffôn: 07815 428 960.
Geraint Brython
ebost: geraint_brython_edwards@hotmail.com, ffôn: 07900 500 066.
Elis Meredydd
ebost: elis_gomer@yahoo.co.uk, ffôn: 07966 542 983.

Fi (Elis) sy'n edrych ar ôl y blog, felly os oes gennoch chi unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynglyn a hynny, cysylltwch efo fi.

Hwyl
Elis

0 Comments:

Post a Comment

<< Home