Wednesday, January 11, 2006

Cystadlaethau Gwaith Cartref

Cystadlaethau Gwaith Cartref:

1. - Barddoniaeth
1.0: Y gadair - "Goleuni"

1.1: Englyn - "Dagrau"
1.2: Englyn digri - "Cynulliad"

1.3: Telyneg ar fydr ac odl - "Traeth"
1.4: Cerdd Vers Libre - "Llanw a thrai"

1.5: Limrig - "Tra'n cerdded ar hyd strydoedd Caerdydd..."
1.6: Cerdd ddychan - "Addysg"
1.7: Englyn coch - Am unrhyw sefyllfa doniol rhwng merch a bachgen.


2. - Rhyddiaith

2.1: Y goron - "Perthyn"

2.2: Stori fer - "Y groesffordd"
2.3: Portread o unrhyw gymeriad ar S4C
2.4: Ymson - "Cyfle arall"

2.5: Brawddeg - D I N A S C A E R D Y DD

3. - Dysgwyr

3.1: Medal y dysgwyr - "Gobaith"

3.2: Portread o ffrind
3.3: Cerdd(gaeth neu rydd) "Yfory"


4. - Celf

4.1 Y Fedal Gelf
Rhoddir y Fedal Gelf i’r darn gorau o blith cystadlaethau’r adran gelf (darlun,
stribed cartwn neu brint/cyfres o brintiau ffotograffiaeth) ar y testun ‘Herio’r
drefn’, ‘Cefn Gwlad’ neu ‘Paradwys’5. - Drama

5.1: Y Fedal Ddrama
Drama lwyfan neu deledu na chymer fwy na hanner awr i'w pherfformio.

5.2: Sgets ysgafn (na chymer fwy na deng munud i’w pherfformio)

5.3: Sgriptio:
Addasu darn o nofel/stori fer ar gyfer y sgrin. Rhaid cynnwys y darn o
lenyddiaeth gyda’r sgript, a ni ddylai’r gwaith gymryd mwy nag ugain munud
i’w berfformio.


6. - Cyfieithu

6.1: O’r Saesneg i’r Gymraeg*

6.2: O’r Ffrangeg i’r Gymraeg*

6.3: O’r Almaeneg i’r Gymraeg*

6.4: O’r Sbaeneg i’r Gymraeg*

6.5: O’r Eidaleg i’r Gymraeg*

* Mae darnau parod ar gyfer y gystadleuaeth hon: cysylltwch a’r trefnydd.


7. - Cerddoriaeth

7.1: Tlws y Cerddor
Cyfansoddiad ar gyfer unrhyw gyfuniad o leisiau a/neu offerynnau.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home