Wednesday, January 11, 2006

Cystadlaethau Llwyfan

CYSTADLAETHAU LLWYFAN:
Dyma restr o gystadlaethau llwyfan yr Eisteddfod. Bydd yr Eisteddfod yn dechrau am 12:00 or gloch. Cynhelir Eisteddfod Ryng-Golegol 2006 yng Nghanolfan Hamdden y Clwb Chwaraeon a Chymdeithasu sydd ar gampws y Mynydd Bychan (Heath Park), ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Fawrth 2006.

1.01: Unawd Piano: Hunanddewisiad.

1.02: Unawd Offerynnol (hynny yw, telyn, pres, chwythbren, llinynnol, ayyb): Hunanddewisiad. Caniateir defnyddio cyfeiliant megis piano neu drac cyfeilio ar CD.

1.03: Y Rhuban Glas Offerynnol: I'r gorau yn y ddwy gystadleuaeth uchod.
1.04: Unawd Alaw Werin: Hunanddewisiad.
1.05: Grŵp Alaw Werin: Hunanddewisiad.

1.06: Llefaru Unigol: Hunanddewisiad.
1.07: Grŵp Llefaru: Hunanddewisiad.

1.08: Unawd Cerdd Dant: Hunanddewisiad.
1.09: Deuawd Cerdd Dant: Hunanddewisiad.
1.10: Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant: Hunanddewisiad.

1.11: Unawd Bechgyn: Hunanddewisiad.
1.12: Unawd Merched: Hunanddewisiad.
1.13: Unawd Sioe Gerdd/Ffilm: Hunanddewisiad.
1.14: Y Rhuban Glas Lleisiol: I'r gorau o'r tair cystadleuaeth uchod.

1.15: Stepio i ddau/ddwy neu fwy: Hunanddewisiad.
1.16: Grŵp Dawnsio Gwerin: Hunanddewisiad.
1.17: Grŵp Dawnsio Disgo/Dawnsio Creadigol: Hunanddewisiad.

1.18: Deuawd: Hunanddewisiad.
1.19: Ensemble Lleisiol/Offerynnol: Hunanddewisiad.
1.20: Ensemble Sioe Gerdd: Detholiad o hyd at ddeng munud o unrhyw sioe gerdd gan ddau/ddwy neu fwy o bobl. Gellir dewis sioe gerdd Gymraeg wreiddiol neu gyfieithiad o sioe gerdd.

Mae'r tair cystadleuaeth nesaf yn rhai nad oes angen paratoi ar eu cyfer. Bydd cyfarwyddiadau llawn yn cael eu darparu ar y diwrnod.
1.21: Darllen darn heb ei atalnodi.
1.22: Deialog ar y pryd.
1.23: Cystadleuaeth stori a sain. (I ddau - un i ddarllen, un i wneud y synau!)

1.24: Deuawd doniol: (Canu cân adnabyddus ond cyfansoddi geiriau gwreiddiol ar ei chyfer - fel yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc. Gall y gân fod yn un Saesneg neu Gymraeg, ond rhaid i'r geiriau gwreiddiol fod yn Gymraeg. Rhwydd hynt i'r cystadleuwyr wneud unrhywbeth y mynnan nhw i ychwanegu at y doniolwch - defnyddiwch eich dychymyg!)
1.25: Sgets: Hyd at ddeng munud o hyd.

1.26: Meimio i gerddoriaeth: Unrhyw gân Gymraeg.
1.27: Cystadleuaeth ymryson "Bing-Bong": Un cynrychiolydd o bob coleg - mae pawb yn cymryd eu tro i gyfansoddi penillion ar y pryd. Yr enillydd yw'r un sy'n gallu dal i fynd pan mae pawb arall wedi methu meddwl am bennill arall.

1.28: Côr Merched (SSA): "Dyro Wên i Mi".
1.29: Côr Bechgyn (TTB): "Ceidwad y Goleudy".
1.30: Côr Cymysg (SATB): "Gobaith yn y Tir"

Gellir cael copiau o'r tri darn uchod trwy gysylltu a'r trefnwyr.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home